Curs de Policia Local

El Curso
Et presentem el nou curs per preparar les proves d'accés a qualsevol Policia Local de Catalunya.
Un sistema innovador on podràs preparar els tres grans conceptes importants per a qualsevol Ajuntament:

- Temari
- Cultura General
- Actualitat

Inclou les principals lleis i temes que s'inclouen en les oposicions.

- Constitució Espanyola
- Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Procediment Administratiu
- Llei 4/2003 d'ordenació del Sistema de Seguretat de Catalunya
- Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana
- Llei 16/1991 de les Policies Locals
- Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat
- Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP)
- Unió Europea
- Habeas Corpus
- Codi penal
- Vehícles de mobilitat personal
- Història de Catalunya
- Història d' Espanya
- Història Universal
- Llei 1/2004 de protecció integral contra la violència de génere.
- Trànsit
- Reglament d' armes
- Tinença d' animals potencialment perillosos
- Llei del menor 5/2000
- L'atestat policial
- Reglament General de conductors
- Reglament General de circulació
- Llei 17/2020 del dret des les dones a erradicar la violència masclista

Un curs interactiu i en constant evolució on poder afegir temes o lleis de nova incorporació.

De cada tema trobaràs:
· Vídeo amb PowerPoint explicatiu amb el més destacat de la llei
· Resum de la llei
· Llei sencera
· Test específic de la llei

Sobre la cultura general: Sabem la importància de preparar aquesta part atès que a la majoria d'oposicions és el 50% de la nota, per tant, és bàsic tenir al dia coneixements bàsics sobre ciències, geografia, literatura, astronomia, inventors... També trobaràs els temes dividits en vídeos explicatius i test per practicar!

Un dels pilars bàsics es l'actualitat, una assignatura que s'actualitzarà setmanalment i on trobaràs les notícies més destacades i una zona de test per practicar.

Amb aquest curs assoliràs els conceptes primordials per afrontar amb totes les garanties d'èxit una oposició de Policia Local.

Duració de l'accés a la plataforma del curs: 4 mesos.

PAGAMENT ÚNIC: 79,99 €.

¿Cómo accedo?
Una vez adquirido a través de la sección Tienda recibirás un correo con tus credenciales para poder acceder al curso. En el menú superior encontrarás la opción Plataforma de cursos que te dirigirá hacia la plataforma donde están almacenados todos los cursos y formaciones.

Comprar producto